Vad händer i världen?

CO2 nivån

CO2 nivån på jorden har stadigt ökat sedan mitten på 1950 talet, och det finns inga tecken på att nivåerna håller på att minska.

Mer information om läget finns på https://www.co2.earth/

Kyotoprotokollet fram till 2020

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse, sluten den 11 december 1997 i Kyoto i Japan, därav namnet. Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, hade som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2008-2012.

På klimatkonferensen i Doha 2012 blev det enighet om att förlänga avtalet till år 2020

Parisavtalet fram till 2050

Parisavtalet, i vilket alla världens länder förbinder sig att bidra till en minskning av växthusgaser. Avtalet blev juridiskt bindande 4 november 2016, 30 dagar efter att 55 länder ansvariga för minst 55 % av utsläppen undertecknat det.

Ett förväntat resultat enligt arrangörerna var att den globala uppvärmningen skulle begränsas till under 2 grader Celcius år 2100 jämfört med innan industrialismens början.

Forskarna i FN:s klimatpanel 2009 har bedömt att detta krävs för att undvika allvarliga klimatkatastrofer. Ett sådant resultat kräver i sin tur att utsläppen av växthusgaser minskas med mellan 40 och 70 procent till år 2050 jämfört med 2010, och når en nollnivå år 2100, enligt FN:s klimatpanel

Vad vet vi idag?

Film från NASA som visar CO2 nivåerna, samt hur växter absorberar CO2

Vi måste plantera skog

Avskogning 
När skog huggs ned, framförallt regnskog, blir det färre träd och växter kvar för fotosyntes. Mängden koldioxid ökar och skogen blir mindre.

Världens skogar innehåller nästan hälften av världens markbundna kol. Upp till en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från avskogningen. Det är mer än från väg-, luft-, järnvägs- och sjötransporter sammanlagt.

Skogen i Afrika

I Västafrika är nästan 90 procent av den ursprungliga fuktiga skogen borta medan det som återstår är kraftigt fragmenterad och bryts ner.

I Afrika återplanteras endast 1 träd för vart 28:e som huggs ned.

Det beräknas att skogsarealen minskat med 1,2 miljoner hektar per år i Västafrika mellan 1990 och 2005.