Partner

Goodfoot har valt ut renommerade och etablerade företag inom trädplantering som verkar över hela världen.

Trädplanteringen har utöver alla positiva effekter själva trädet ger även en mycket positivt påverkan på lokalbefolkningen och deras miljö.

Företagen vi jobbar med har erfarenheten, infrastrukturen, säkerheten och kvaliteten vi efterfrågar av våra Partner.

Med andra ord kan du känna dig trygg i att de träd vi planterar för dig verkligen tas om hand om och vårdas på bästa sätt.