Att plantera så många träd som möjligt i världen och så med hjälpa till att minska den totala mängden koldioxid på vår planet. Samtidigt bidra till att öka tillgänglighet till rent vatten, utbildning, möjlighet till eget företagande och kunskap om miljö och natur i de länder Goodfoot verkar i.

Att höja skolbarns medvetande om träd och dess påverkan på vårt ekosystem samt förmedla kunskap om hur varje människa med sina val kan påverka.