Det är dags att göra något

Go to Vad vi gör

Vad vi gör

Att plantera så många träd som möjligt i världen…

Go to Partner

Partner

Tillsammans med etablerade företag inom trädplantering säkerställer vi att de träd vi köper för dig hanteras och sköts på bästa sätt. Företagen har lång erfarenhet och gott rykte och vi har själv varit och besökt flera av anläggningarna där planteringen sker.

Go to Priser

Priser

Våra olika partner paket.

Titta på vår videopresentation!

Det handlar om ditt företag...

...och vår framtid
Att plantera så många träd som möjligt i världen...

Det räcker inte att enbart minska

Hur vi tänker

...och på så sätt hjälpa till att minska den totala mängden koldioxid på vår planet. Samtidigt bidra till att öka tillgänglighet till rent vatten, utbildning, möjlighet till eget företagande och kunskap om miljö och natur i de länder Goodfoot verkar i.

Att höja skolbarns medvetande om träd och dess påverkan på vårt ekosystem samt förmedla kunskap om hur varje människa kan påverka med sina egna val.


De flesta företag väljer att enbart minska sitt avtryck på miljön. Det kan vara allt från att byta ut gamla glödlampor till LED lampor, köpa miljövänlig el, till att byta firmabilar till biogas eller el-drivna bilar. Allt detta arbete, för minskade utsläpp, är en förutsättning och ett måste för framtiden. Att enbart minska på sina utsläpp, känns dock som att bromsa sig ur en uppförsbacke. Det går helt enkelt inte. Vi på Goodfoot tar ett steg längre...


Istället för att enbart förespråka minskade utsläpp, väljer vi att direkt motverka/kompensera för de nivåer av CO2 som släpps ut i atmosfären. Vi gör detta genom att, tillsammans med våra Partner plantera träd i t.ex. Afrika. Träden konsumerar CO2 och ger tillbaka rent syre genom fotosyntes. Träden som planteras, finansieras till 100% av våra (dina) pengar. Det finns inga bidrag eller andra medel, som i praktiken skulle förminska ”verkningsgraden” av denna typ av aktivitet.

Team Goodfoot

Vi gör stor skillnad!

Kontakta oss